Realizované stavby v letech 2016 – 2019

 • Inženýrské sítě ul. Pitínská Bojkovice v hodnotě 1.785.495 Kč bez DPH
 • AOC Ptáček Březnice u Zlína, stavební práce v hodnotě 245.859Kč bez DPH
 • Tečovice – vodovodní přípojka pro hasiče v hodnotě 187.634Kč bez DPH
 • Rekonstrukce komunikace a oprava kanalizace v ul. Na Mrmově, Uherské Hradiště – Vésky v hodnotě 290.009Kč bez DPH
 • Tečovice – odlehčovací komora 221.985Kč bez DPH
 • D-plast – provedení kanalizace, stavební práce v hodnotě 348.524Kč bez DPH
 • Stavební úpravy, sanace vlhkosti a oprava kanalizace v objektu Zámeček v obce Žeranovice v hodnotě 629.890Kč bez DPH
 • Bojkovice ul. Pitín – propustek, přeložka kanalizace, vodovodu v hodnotě 180.826Kč bez DPH
 • Opravy kanalizace v obci Spytihněv v hodnotě 122.245Kč bez DPH
 • Obec Březůvky – chodníky v oblasti Centrum-Kaple v hodnotě 1.518.859 Kč bez DPH
 • KURARAY Holešov, dodávka a montáž ležaté kanalizace objektů SO 501 a SO 503 na stavbě v hodnotě 634.056Kč bez DPH
 • Vjezd na pozemek č.p.310/15 v k.ú. Doubravy v hodnotě 144.906Kč bez DPH
 • Inženýrské sítě, Valašské Klobouky v hodnotě 1.441.972Kč bez DPH
 • Stavební úpravy bezbariérového WC, schodišťové plochy a obecně bezbariérovosti budovy ZŠ Velký Ořechov v hodnotě 787.421Kč bez DPH
 • Stezka k sirnatému pramenu, Velký Ořechov v hodnotě 376.179Kč bez DPH
 • Tečovice, komunikace-Vývozek-kanalizace v hodnotě 730.171Kč bez DPH
 • Tečovice, komunikace-Vývozek SO 06 vodovod Pitín v hodnotě 252.756Kč bez DPH
 • Obec Březůvky, chodníky v úseku centrum-křižovatka Ludkovická 2.306.281Kč bez DPH
 • Chodník II.etapa, ulice Hradišťská v obci Boršice, kanalizace jednotná v hodnotě 1.205.921Kč bez DPH
 • Komunikace a inženýrské sítě Lipina v hodnotě 989.392Kč bez DPH
 • Obec Kaňovice chodník kolem silnice II/490 v hodnotě 772.587Kč bez DPH
 • Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov v hodnotě 1.849.476Kč bez DPH
 • Rekonstrukce ul. Příkrá a Radovy, obec Míkovice – Uherské Hradiště v hodnotě 3.943.910Kč bez DPH
Výstavba inženýrských sítí (rekonstrukce kanalizace Míkovice)

 

Výstavba komunikací, chodníků a zpevněných ploch (Velký Ořechov)

 

Výstavba RD (Baťův domek Zlín)

 

Výstavba RD (Hrubá stavba RD Johaník)

 

Realizace v roce 2020

Demolice sýpka Ořechov